Börja bokföra

Det bokförings­systemet som används i Sverige heter dubbel bokföring. Här hittar du mer information om vad dubbel bokföring är för något och hur du använder det för din bokföring, tillsammans med information om vad moms är och hur du göra företagets bokslut.

Det behöver inte vara svårt.

Men bokföring innebär lite mer än bara registrering av affärs­händelser. Bra organisation och effektiva rutiner förenklar ditt bokförings­arbete reellt. Här ska du även hitta tips och strategier som hjälper dig från början.

Bokföringsprinciper

Vad innebär dubbel bokföring?

Debet eller kredit: vilken sida bokför jag på?

Skapa företagets kontoplan

Hur fungerar moms?

Organisation

Vad gör jag med allt papper?

Årsbokslut

Hur gör jag bokslutet?