Vad är bokföring?

Bokföring har funnits ända sedan människor gjorde deras första affärs­händelserna. I Bokförings­nämndens handledning ”Att föra bok” står det bl.a. att ”bokföring utgörs av verifikationer, löpande bokföring samt års­bokslut eller års­redovisning”.

Det står även att ”bokföring är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser”, vilket är lite lättare att förstår.Bokföring är helt enkelt ditt företag i siffror. Bokföring beskriver hur ditt företag mår ekonomisk och den berättar var pengarna kommer från och vart de har försvunnit. När du har kontroll över ditt företags bokföring har du en grundlig förteckning över alla de affärs­händelserna som påverkar ditt företags ekonomi.

Med hjälp av din bokföring kan du följa upp utvecklingen av ditt företag och då har du bättre möjligheter att styra verksamheten mot dina mål.

”Bokföring är ett system…”

För att kunna tolka alla siffrorna i din bokföring måste du använda ett förutsägbart system. Alla affärs­händelser ska kunna bevisas med dokumentation och dessa dokument, eller verifikationer, måste sparas under minst 7 år.

Det vanligaste system för bokföring är dubbel bokföring, som innebär att varje händelser bokförs på minst två bokförings­konto, t.ex. försäljnings­kontot bokförs mot kassa­kontot.

”…för att ordna…”

Ordning av din bokföring inkluderar hur du faktiskt förvarar alla dina dokument och verifikationer – i pärmar eller på datorn. Men att ordna dina ekonomiska händelser betyder också hur du registrerar dem.

Enligt lagen måste affärs­händelser registreras både kronologiskt och systematiskt.

Kronologiskt betyder bara i datum­ordning. Alla verifikationer ska vara numrerade och registrerade efter datum. Om du gör din bokföring veckovis eller månadsvis blir det självklart att registrera händelserna i datum­ordning. Denna forteckning över din bokföring heter grundbok, eller dagbok.

Systematisk ordning kan vara lite krångligare att förstå. Det är här de så-kallade bokförings­konton kommer in i bilden. Ett bokförings­konto visar vilken typ av kostnad eller intäkt en affärs­händelse handlar om. Telefon­räkningen registreras på bokförings­kontot för telefoni, försäljning registreras på ett försäljnings­konto, osv.

Rapporten som visar affärs­händelser per bokförings­konto heter huvudbok.

”…och behandla ekonomiska händelser”

Behandling av dina ekonomiska händelser är själva nyttan i bokföring. Behandling kan vara när du använder före årets siffror för att skapa budget för följande året, eller när du kontrollerar alla utgifter för att se var du kan spara pengar. Men behandling av ekonomiska händelser innebär även års­bokslutet eller års­redovisningen.

Ett års­bokslut består till största delen av två rapporter som de flesta bokförings­program kan skapa med en knapptryck: resultat­räkning och balans­räkning.

En resulta­träkning visar dina inkomster och utgifter och slutar med din vinst eller förlust för perioden.

En balans­räkning visar företagets ställning vid ett specifik tidpunkt, ofta årsskiftet. Den visar dina tillgångar, skulder och företagets eget kapital.

En års­redovisning innehåller förutom resultat‐ och balans­räkning, även verksamhets­berättelsen, revisors­berättelsen och divers noter.

Så vad är bokföring?

För att hålla koll på ditt företags utveckling och styr dess framtid behöver du veta hur det har varit tidigare.

Ditt företags bokföring hjälper dig att hålla koll på alla dina ekonomiska händelser och hur de påverkar ditt företags ekonomisk hälsa. Med regelbunden bokföring kan du snabbt se om ditt företag börjar gå dåligt och kan rycka in med snabba åtgärder innan det blir för sent. Men det roligaste med bokföring är att du kan se hur ditt företag växa; hur inkomsterna ökar över tiden och hur mycket mer pengar du kan spendera på utveckling, eller ta ut för din egen räkning.

Bokföring är ett verktyg som kan hjälpa dig – använd det!