Integritetspolicy

Effektiv datum: 17 juni, 2018

Vem jag är

Råd om bokföring (”Webbsajten”) drivs av Teresa Sandstedt. Dina personuppgifter är mycket viktiga för mig och den här policyn innehåller information om vilka uppgifter som samlats in och hur de används.

Om du har frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta mig på teresa@radombokforing.se.

1. Insamling av personuppgifter när du besöker webbsajten

Om du endast använder webbsaijten för information och skicka ingen information via t.ex. kontaktformulären, samlas endast information som skickats av din webbläsare. Denna information är teknisk nödvändingt för att kunna visa webbsajten och säkerställa stabilitet och säkerhet.

Informationen som skickas från din webbläsare inkluderar:

  • IP-adress
  • Ansökans datum och tidpunkt
  • Tidzon – skillnaden från GMT (Greenwich Mean Time)
  • Ansökans innehåll (specifik sida)
  • Access status / HTTP statuskod
  • Mängden data som skickats i varje fall
  • Vilken webbsida skickade ansökan
  • Webbläsare
  • Operativsystem och dess gränssnitt
  • Språk och versionen av webbläsarens mjukvara

2. Användning av information

Kontaktformulär

När du skickar en fråga eller kommentar via kontaktformulären, samlas data från kontaktformulären, inklusive ditt namn och e-postadress. Denna information används endast i samband med hantering av ditt ärende.

Google Analytics

När du besöker www.rådombokföring.se använder vi en tredjepartstjänst, Google Analytics, för att samla in standardlogginformation och detaljer om besökarnas beteendemönster. Vi gör detta för att ta reda på saker som antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen. Denna information skickats efter anonymisering och behandlas bara på ett sätt som inte identifierar någon. Vi gör inte, och tillåter inte att Google gör några försök att ta reda på identiteten hos dem som besöker vår webbplats.

3. Utlämnande till tredje part

Råd om bokföring säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter.

Råd om bokföring anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Dina personuppgifter delas dock aldrig vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

4. Informationsskydd

Säkerheten gällande dina personuppgifter är vitkigt, men kom ihåg att ingen överföringsmetod via Internet eller annat elektronisk lagringsmetod är 100% säkert. Samtidigt som Råd om bokföring strävar efter att använda kommersiellt godtagbara sätt att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

5. Ändringar i denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan uppdateras vid behov. Dessa ändringar meddelas genom att publicera den nya integritetspolicy på den här sidan.

Råd om bokföring meddelar dig via e-post och / eller ett framstående meddelande på Webbsajten innan förändringen blir effektiv och uppdaterar ”effektiv datum” högst upp i denna integritetspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy är effektiva när de publiceras på den här sidan.

Kontakta mig

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, kontakta mig.

E-post: teri@radombokforing.se